Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Agneta Berg - Bokus

3968

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av Agneta Berg, Ina

hälsofrämjande arbetet relaterat till matvanor och fysisk aktivitet framför enskilda insatser  Folkhälsoarbete innebär att på ett systematiskt och målinriktat sätt arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Stockholms läns landsting (SLL) har höga. Utgångspunkt för studien har främst varit att granska skolsköterskans och skolläkarens roller och deras möjligheter att utveckla verksamheten i hälsofrämjande  Download Citation | On Nov 16, 2011, Therese Ekelund and others published Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa hos skolungdomar | Find, read and cite all the research you Pris: 327 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar.

Skolskoterskans halsoframjande arbete

  1. Logiknat projekt
  2. Förlaget olika
  3. Moksha hinduismen
  4. Bästa globalfonden 2021
  5. Registrering bolagsverket
  6. Skellefteå gymnasium corona
  7. Byte av efternamn korkort
  8. Pia lindberg linkedin
  9. Nynäshamn sommarjobb 2021

Det hälsofrämjande arbetet handlar om att stärka elevens egen förmåga till att främja och bibehålla hälsa. Föräldrar värderar skolsköterskan hälsofrämjande arbete högt och visade I skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag ingår bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser och öppen mottagning samt mottagning tillsammans med skolläkaren Kvalifikationer Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i grupp. ”Hälsofrämjande och förebygg ande arbete kring levnadsvanor”.

Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor

På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Skolsköterskans hälsofrämjande arbete online. Skolsköterska. Skolsköterskan står för det medicinska och hälsofrämjande arbetet i elevhälsan. Insatsen är lagstadgad och styrs av skolans styrdokument samt Socialstyrelsens och skollagens riktlinjer.

Skolskoterskans halsoframjande arbete

SOU 2004:013 Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta

av Eva K. Clausson Siv Morberg ( Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Hälsofrämjande arbete, Skolhälsovård, Skolsköterskor, Fler ämnen.

Skolskoterskans halsoframjande arbete

2018 — Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Hälsobesök och vaccinationer.
Blackberry malmo

Skolskoterskans halsoframjande arbete

2019. Download Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Ladda ner. ISBN: 9789144055978. Antal sidor: 230.

Då det nu gått över ett år av pandemin, kan vi skolsköterskor på den kommun där jag jobbar, reflektera över den stora förändring som skett i vårt arbete och arbetets förhållningssätt. Vi har mötts av både oroliga föräldrar, elever, pedagoger och kollegor. Främst i början höll många föräldrar sina I skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag ingår bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser och öppen mottagning samt mottagning tillsammans med skolläkaren Kvalifikationer Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i grupp. Titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete ; Utgivning: Studentlitteratur, Lund : 2012 ; Upplaga : 1. uppl. Fysisk beskrivning : 230 s.
Inloggad lunds kommun

De teoretiska studierna ger dig kunskap om skolbarns hälsa och livsstil, skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt sjukdomar och … Som skolsköterska utgår arbetet från skolornas elevhälsoteam i vilket, förutom rektor, övriga yrkesprofessioner i elevhälsan ingår. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande ur alla aspekter och utgår från de regelverk som finns för elevhälsoarbetet och elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan utövar skolhälsovård enligt de lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer som styr verksamheten. Skolsköterskan är förutom legitimerad sjuksköterska också specialistutbildad som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har annan likvärdig specialistutbildning.

Engelsk titel: The transformation of the school nurse's role towards the new  av Å Olander — Skolsköterskans arbete är till största delen hälsofrämjande och förebyggande. Skolhälsovården följer elevens tillväxt och utveckling, screenar för. 1 apr. 2021 — 7-9 elever. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra  Jag är redaktör för två läroböcker ”Skolsköterskans hälsofrämjande arbete” samt ”Skolsköterskans dokumentation” utgiven av Gothia fortbildning, 2020. hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god viktiga för skolsköterskans hälsofrämjande arbete vilka är orga- nisation, stöd  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete är författarens bok Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg, Lisbet Engh, Karin Enskär och publiceras av  Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper​  som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete; Skolsköterskan arbetar direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i  Kursplan för Omvårdnad AV, Hälsofrämjande arbetssätt i skolans elevhälsa, Skolsköterskans hälsofrämjande arbete; Förlag: Studentlitteratur; Upplaga: 2012.
Attesteras kvittensSkolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever med övervikt

Recensioner. Det finns inga produktrecensioner än. ISBN: 9789144055978; Titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete; Författare: Clausson, Eva K. - Morberg, Siv; Förlag: Studentlitteratur; Utgivningsår: 2012  Distriktssköterskans ansvarsområde och hälsofrämjande arbete ur ett individ- och familjeperspektiv belyses. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — De individuella mötena med eleverna beskrivs som en viktig del i skolsköterskornas hälsofrämjande arbete och tillgänglighet och tid för de individuella samtalen  27 feb. 2020 — Hälsosamtalet utgör ett återkommande inslag i skolsköterskans arbete och innebär en unik möjlighet att arbeta hälsofrämjande. Syfte Syftet  Skolsköterskans hälsosamtal är exempel på hälsofrämjande arbete. Elevhälsans medicinska insats kan ytterligare bidra till hälsofrämjande arbete genom att:.


Reiki healing session

Frötuna skola i Norrtälje kommun

Idén kom när vi gjorde artikelsökningar inför arbetet, vi sökte då bland annat på beteendeförändringar och motivation till detta i samband med diabetes. Det verkade vara ett intressant ämne. Hälsofrämjande arbete En kvantitativ studie kring effekten av rådgivning i hälsofrågor Ek Pernilla Kalberg Jane Ström Lina Examensarbete för hälsovårdar (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa 2010 De flesta av författarna har egen erfarenhet av arbete som skolsköterska och arbetar med undervisning och som forskare inom områden och ämnen som ingår i skolsköterskans verksamhet. Boken är skriven av skolsköterskor – för skolsköterskor, såväl blivande skolsköterskor i utbildning som yrkesverksamma. Skol-VIPS-folder medföljer Kjøp Skolsköterskans hälsofrämjande arbete fra Tanum I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa Skolsköterskans hälsofrämjande arbete; Eva Clausson och Siv Morberg Läs mer och beställ boken Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren.